Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Politika’nın amacı, www.csnturkiye.com internet sitesi ile mobil uygulamasının (hepsi birlikte “CSN” ve/veya “SİTE” olarak anılacaktır) kullanımı sırasında CSN üyeleri / ziyaretçileri (hepsi birlikte “KULLANICI” olarak anılacaktır) tarafından CSN ile paylaşılan veya KULLANICI’nın CSN kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin CSN tarafından kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Siteye herhangi bir şekilde erişim sağlayan, inceleyen veya bedelini ödeyerek satın alan her gerçek ve tüzel kişi bu kapsamdadır ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen şartları önceden kabul etmiş sayılır.

işbu Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. CSN Çerez Politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.

SİTE üzerinden yayınlanmak suretiyle herkesin erişimi ve incelemesi mümkün kılınmış olan işbu Politika ayrıca, kullanıcılar ve müşterilerle önceden yapılmış veya ileride yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

CSN herhangi bir zamanda, işbu Gizlilik Politikası üzerinde değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler web sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanır. CSN herhangi bir değişiklik yapmadan önce veya yaptıktan sonra kullanıcılara yaptığı veya yapacağı değişiklikleri haber vermekle yükümlü değildir. Gizlilik Politikası’nın geçerli olan son halinin takip edilmesi kullanıcıların sorumluluğundadır.

BİLGİ TEMİNİ

KULLANICI ile ilgili olarak elde edilen bilgiler, CSN’nin en uygun ve en kaliteli şekilde hizmet sunulabilmesi içindir.

KULLANICI’nın kendi rızası ile CSN üzerinden veya diğer yollarla (email, telefon vb..) sağladığı bilgiler kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgiler CSN üzerinden sunulacak hizmet için gerekli olabileceği gibi, KULLANICI’ya daha iyi hizmet verebilmek adına tarafımıza sağlanan bilgileri de içermektedir. Verilen bilgilerin doğruluğu KULLANICI sorumluluğundadır. Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgiler alacağınız hizmeti etkileyebileceği için CSN bu konuda sorumluluk kabul etmemektedir.

Bunun yanında CSN’yi ziyaretiniz sırasında, “Cookie (Çerez)” olarak adlandırılan ve otomatik olarak tanımlama sistemi yoluyla, daha önce siteye yapılmış ziyaretler, bakılan sayfalar, incelenen/satın alınan hizmetler, sitede başlatılmış oturumlar vb. hususlarda elde edilen bilgiler de kayıt altına almaktadır. Bu hususta detaylı bilgi Çerez Politikası kısmından görülebilir.

CSN’nin ziyaret sıklığı ve zamanları gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır.

BİLGİLERİN KORUNMASI ve KULLANILMASI

KULLANICI tarafından sağlanan kişisel verilere, CSN’nin kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmesi adına, gerektirdiği ölçüde ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilmektedir. Toplanan kişisel bilgiler, KULLANICI ile ilgili iletişimi ve memnuniyeti sağlamak, kampanyalardan haberdar etmek ve istenilen veya yetkilendirilen hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır. Burada amaç KULLANICI deneyimini ve hizmet kalitesini artırmak, KULLANICI’nın faydasına olacak bilgi ve haberleri kendileriyle paylaşmaktır. CSN bu amaç ile topladığı bilgileri yetkili kişilerle sınırlı kalmak üzere kullanabilir. Kullanıcı bilgileri yasal bir zorunluluk olmadıkça herhangi bir kişi veya kurumla paylaşılmaz. Elde edilen kişisel veriler gizli olarak korunmaktadır. Gerekli güvenliği sağlamak amacı ile her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.

CSN bilgilerin güvenliği için SSL Güvenlik Sertifikası ile donatılmıştır. Bu nedenle, güvenli iletişim kanalı (SSL – Secure Sockets Layer) üzerinden gerçekleşen işlemler esnasında iletilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. Bu koruma, e-mail gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir.

Kredi kartıyla ödeme işlemleri SSL güvenli bağlantı vasıtasıyla doğrudan banka kredi kartları provizyon merkezinden sorgulama yaparak (Sanalpos sistemi üzerinden) gerçekleşmektedir. Kredi kartı bilgileriniz CSN internet sunucusunda ya da sahibi olduğu herhangi bir fiziki ortamda saklanmaz.

BİLGİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

KULLANICI’nın açık rızası kapsamında, CSN, KULLANICI’ların hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, KULLANICI’ya özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve KULLANICI’ya iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KURUMLAR VE AKTARIM AMACI

CSN, KULLANICI’ya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için CSN’nin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. CSN, KULLANICI deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), KULLANICI güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, CSN hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçiler, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Açık rıza olmaksızın CSN’nin kişisel verilerinizi işlemesi, ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sınırlı sayıda sayılmış olan hallerde mümkündür.

GİZLİLİK POLİTİKASI’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

CSN, bu Politika ile kullanıcılarına gizlilik ve kişisel verilerin kullanılmasının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı hedeflemiştir. SİTE’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması metninden ve metinde yer alan “Açık Rıza” bölümünden detaylar görülebilir. CSN, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika SİTE’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından ve ilgili mevzuat uyarınca aşağıda belirlenen şekilde CSN’ye iletilebilir.

Daha önce bildirdiğiniz ve sistemde kayıtlı olan e-posta adresinden tarafımıza göndereceğiniz e-posta ile (lütfen kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz),

E-posta adresi: info@csnturkiye.com

CSN, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. CSN’nin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

CSN'den son haberleri alabileceğiniz email grubuna katıl.

Bizimle paylaşın

Firmanız, sektörünüz veya başarılarınız ile ilgili haberleri info@csnturkiye.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz.

© Copyright 2020 – MONA GRUP | Tüm hakları saklıdır

Hoşgeldiniz