Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
  • SATICI:

Ünvanı: Mona Grup Bilişim Ltd Şti (Bundan sonra “CSN” ve/veya “SATICI” olarak anılacaktır.)
Adresi:

Telefon:
İnternet Sitesi : www.csnturkiye.com (“SİTE”)
E-Posta:
Müşteri Hizmetleri Telefon:

 • ALICI BİLGİLERİ (“ALICI”) :

SATICI’ya ait www.csnturkiye.com alan adlı internet sitesinden satılan online yayın, ürün, rapor ve üyelikleri (“İÇERİK”) işbu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak satın alan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade etmektedir. SATICI’ya ödeme yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

Adı/soyadı/Ünvanı:
Alıcı Mail Adresi:
Adresi:
Telefon:

 1. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, işbu Sözleşme uyarınca ALICI’nın ödemekle yükümlü olduğu ücret SATICI tarafından tahsil edildiği takdirde, ALICI’nın SİTE tarafından sunulan İÇERİK’lere erişim hakkı kazanması ile ilgili olarak 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Bu sözleşme, SATICI’nın SİTE üzerinden sunulan İÇERİK hizmetinin internet üzerinden kullanım ve satış şartlarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Bu satış aynı zamanda, sözleşme süresince hizmetin internet üzerinden kullanım hakkını da ifade etmektedir. Kullanım hakkı www.csnturkiye.com web sitesi içerikleriyle ile sınırlıdır.

 1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET VE ÖZELLİKLERİ
  • MAL / HİZMET TEMEL NİTELİKLERİ VE KULLANIMI

ALICI’nın satın aldığı İÇERİK, SİTE içinde detayları, süresi ve ücreti sunulan kapsamdan oluşmaktadır.

SATICI, SİTE içerisinde sunduğu İÇERİK ve İÇERİK ücretini değiştirme hakkını saklı tutar. ALICI bu ücret değişiminden satın aldığı dönem sonuna kadar etkilenmeyecektir.

ALICI’ya SİTE üzerinden İÇERİK’e erişme hakkı sağlanmaktadır. ALICI e-posta adresi/kullanıcı adı ve şifresi ile İÇERİK hizmetine erişebilecek ve bunları internet üzerinden online olarak kullanabilecektir. ALICI kendisine sunulan İÇERİK’i kopyalayamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, satamaz. Bu ve buna benzer tüm fiiller Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yasaktır. ALICI asıl olarak online yayın, ürün, hizmetleri internet üzerinden okumak, incelemek ve arama yapmak imkanlarını satın almış bulunmaktadır. SATICI kopyalama, çıktı alma veya indirme, basma, yayma, dağıtma vb Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenen maddi ve manevi haklar vb. tüm diğer hakların sahibi olup ALICI’nın SİTE’den satın alma işlemi yapması veya SİTE’ye erişim hakkı veren şifreye sahip olması, SATICI’ya ait bu hakları tamamen kullanma veya bu hakların sahibi olma hakkı tanımamaktadır.

ALICI tarafından SİTE’de yer alan Ön Bilgilendirme Formu ile Mesafeli Satış ve Üyelik Sözleşmesi okunduktan sonra onaylanması, ödemenin tam ve eksiksiz olarak yapılması sonucunda SATICI, ALICI’nın satın aldığı süre ve kapsamda İÇERİK erişimini sağlamak için ALICI’nın kendi belirlediği kullanıcı adı ve şifresini kullanıma açacaktır.

 • TESLİMAT ŞEKLİ ve PLANI

Teslimat Adresi          :

Teslim Edilecek Kişi    :

Fatura Bilgileri :

 

Satın alınan İÇERİK hizmeti, otomatik olarak, ALICI’nın işleme onay verip işbu Sözleşme’yi kabulü ardından ödeme tahsil edildiği andan itibaren (Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, bankanın karta onay verdikten sonra, yani ödemenin tamamlanmasından sonra) kullanılmaya başlanır. ALICI, hizmetten tahsilatın yapıldığı andan itibaren en geç 3 iş günü içerisinde kendi belirlediği kullanıcı adı/e-posta ve şifre ile faydalanmaya başlayabilir.

Satın alınan ve/veya yenilenen dönemlerde herhangi bir nedenle hizmet bedeli tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut teknik bir sebep dolayısıyla ödeme SATICI’ya ulaşamaz ise, SATICI ilgili döneme ilişkin olarak hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

ALICI satın aldığı İÇERİK hizmetini kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İÇERİK’in doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, internette yaşanan kesintiler, arızalar, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti,  güvenlik problemleri, genel elektrik kesintisi, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, doğal afet, yangın, sel, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşması, isyan, grev, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi SATICI’nın makul kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, SATICI yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, SATICI için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SATICI’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

SATICI’nın kusurundan kaynaklanan nedenlerle Sözleşmede belirtilen nitelikte hizmet sunulamaması halinde ALICI, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddesinde yer alan haklara sahiptir.

 1. GENEL HÜKÜMLER
  • ALICI, SATICI ‘ya ait SİTE üzerinden satışa arz edilen sözleşme konusu İÇERİK hizmetini SİTE’de belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ve aboneliklere, kullanım süresine vb. diğer tüm bilgilere ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.
  • SATICI Sözleşmeye aykırılık halinde, sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. Sözleşmesi iptal edilen ALICI haberdar edilir ve SATICI’ya yapmış olduğu ödemeler kendisine iade edilmez.
  • ALICI şifrelerini ve kullanıcı adını özenle korumak mecburiyetinde olup şifresini istediği zaman ve şekilde internet üzerinden değiştirme hakkına sahiptir. Şifrenin ve kullanıcı adının ALICI dışındaki kişilerce kullanılması ve bu bilgilerin paylaşılarak yayılması yasaktır. Bu yasağa aykırı fiillerde yani şifre ve kullanıcı adının ALICI’dan başka kişiler tarafından kullanılmasından doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk ALICI’ya aittir.
  • ALICI, SİTE üzerinden aldığı İÇERİK hizmetini, ücretli veya ücretsiz hiçbir biçimde devredemez, kiralayamaz, satamaz, ödünç veremez, üçüncü kişilerin yararına sunamaz. SATICI’nın tüm hukuki ve cezai hakları saklıdır.
  • ALICI, SİTE üzerinden aldığı İÇERİK’in kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olarak hukuka aykırı bir amaç için ve özellikle SATICI’nın fikir sanat telif ve sınai haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. SATICI’nın tüm hukuki ve cezai hakları saklıdır.
  • ALICI’nın satın aldığı İÇERİK hizmetinin içindeki bilgilerin yanlış olmasından veya ALICI tarafından yanlış yorumlamasından ve herhangi bir şekilde kullanmasından dolayı SATICI hiçbir şekilde sorumlu değildir.
  • SİTE üzerindeki İÇERİK satış fiyatları, kapsam, kullanıcı sayısı, kullanım süresi vb özelliklere göre belirlenmekte ve değişmekte olup bu özellikler, kullanım biçimleri ve fiyatlar ürün sayfasında, Ön Bilgilendirme Formu ile Mesafeli Satış ve Üyelik Sözleşmesi’nde ALICI’nın bilgilenmesine ve onayına sunulmakta olduğundan ALICI bu hususları bilmediğini veya anlamadığını ileri süremez.
  • ALICI, SATICI’nın bilgisayar ortamında ALICI’nın IP adresini ve SİTE üzerinde yaptığı işlemleri izleme ve kayıt altında tutma hakkına sahip olduğunu Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası kapsamında kabul eder.
  • ALICI’nın, doğrudan veya dolaylı olarak bu sözleşmeden kaynaklanan tüm problemlerde SATICI’dan isteyebileceği her türlü tazminat tutarı ALICI’nın İÇERİK hizmeti satın almak için ödediği tutar kadar olup bu tutarın üzerinde bir sorumluluk SATICI’ya yüklenemez.

ALICI’nın SİTE’de alışveriş sonlanmadan Ön Bilgilendirme Formu ile Mesafeli Satış ve Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ettiğini gösteren seçim kutularını işaretlemesiyle birlikte bu metinler ALICI tarafından okunmuş ve onaylanmış kabul edilir.

 

 1. CAYMA HAKKI

İş bu sözleşmeye konu olan hizmet web/internet üzerinden ifa edilen online yayın/ürünler ALICI’ya anında teslim edilen mallar/hizmetler kapsamında olduğundan Cayma hakkına ilişkin hükümlerle bağlı değildir. ALICI satın alma işleminden önce SİTE üzerindeki yayın/ürün ve içerikleri inceleyip yayın/ürün ve içerikleri beğendiği kabul edilmiş sayılacağından ALICI’nın satın alma işleminden sonra CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. ALICI ödediği ücretin kısmen ve/veya tamamen iadesini talep edemeyeceğini peşinen kabul eder.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ SINAİ HAKLAR
  • SATICI işbu Sözleşme konusu hizmetleri sunmak, daha iyi hizmet verebilmek ve ALICI’nın beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereği ALICI’nın kişisel verileri sağlanan SİTE İÇERİK hizmeti çerçevesinde ve SİTE’de yer alan Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası’na uygun olarak, SİTE ve/veya çağrı merkezi üzerinden işleyecek, aktarabilecek, saklayacak, sınıflandıracak ve profillemesini yapabilecektir. ALICI, işbu Sözleşme’yi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin bu kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, saklanmasına, sınıflandırılmasına ve profillenmesine icazet etmiş sayılır. ALICI “İlgili Kişi” sıfatıyla; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı SİTE’nin işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişileri öğrenme, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ALICI/ İlgili Kişi’nin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir. ALICI KVKK’nın 11. Maddesinde yer alan haklarından doğan şikâyet ve taleplerini Kişisel Verilerin Korunması metninde yer aldığı şekilde iletebilecektir. Söz konusu itiraz haklarına ilişkin aydınlatma metni www.csnturkiye.com adresinde Kişisel Verilerin Korunması metninde yayınlanmaktadır.
  • SATICI, ALICI tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükârda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için ALICI talebini Kişisel Verileri Korunması metninde belirlendiği yöntemlerle SATICI’ya göndermelidir. Talebin SATICI tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ALICI cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükârda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir.
  • ALICI tarafından SİTE üzerinden girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkânları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dâhil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.
  • ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir. ALICI’lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, CSN tarafından anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir. Eğer ALICI talep ederse, ALICI’nın SİTE hesabıyla ilişkili e-posta adresine gönderilen promosyon e-postası içerisinde bulunan “kampanya ve duyuru e-postalarını almak istemiyorum” linkine tıklayarak bildirim hizmetinden ayrılabilir.
  • SİTE üzerinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.
 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ ve YETKİLİ MAHKEME
  • ALICI, aldığı hizmete ve kişisel verilere ilişkin şikayetlerini “info@csnturkiye.com” eposta adresi üzerinden iletebilir. Ayrıca, mal/hizmetlere ilişkin şikâyet ve itiraz başvuruları, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Abonenin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilecektir.
  • İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
  • Taraflar arasındaki ihtilafların giderilmesinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

SATICI:

Mona Grup Bilişim Ltd Şti

 

ALICI:

 

Tarih:

__ /__ /____

 

CSN'den son haberleri alabileceğiniz email grubuna katıl.

Bizimle paylaşın

Firmanız, sektörünüz veya başarılarınız ile ilgili haberleri info@csnturkiye.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz.

© Copyright 2020 – MONA GRUP | Tüm hakları saklıdır

Hoşgeldiniz