Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu

1.KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/hizmet satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

  1. SATICI BİLGİLERİ (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)

Ünvanı: MONA Grup Bilişim Limited Şirketi

Telefon:

Eposta: info@enrturkiye.com

  1. ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

ALICI’nın www.enrtürkiye.com (“SİTE”) sitesine beyan ettiği bilgiler doğrultusunda düzenlenecektir.

  1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1 Malın / Ürünün / Hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait SİTE’nin sitesinde ilgili bölümde yer almaktadır.

4.2.Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Ödeme kredi kartı (Visa, Master Card vb.), EFT, Havele vb.. ödeme yöntemleri ile yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı ve/veya ödeme yöntemine göre paranın SATICI hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşme bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

  1. GENEL HÜKÜMLER

5.1.ALICI, SATICI’ya ait SİTE’de sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Sözleşme konusu hizmet, ilgili ücretin SATICI hesaplarına ulaştığının belirlendiği andan itibaren 3 iş günü içerisinde erişime açılacak olup, söz konusu hizmetin ALICI’nın erişimine açılması ile teslim gerçekleşmiş sayılır. Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için ilgili bedelin ALICI tarafından ödenmiş olması şarttır. Bu süre içinde hizmetin ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Sözleşme konusu ürün ise teslimi, ilgili ücretin SATICI’ya tesliminden sonra 30 iş günü içinde gerçekleşecektir.

5.3. SATICI, sözleşme konusu hizmet/ürün teslim etmeyi, işin gereği olan bilgi ve belgeleri ve işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak SATICI sözleşme konusu ürün/hizmet içeriğinin doğruluğu, kesinliği, güncelliği veya geçerliliği hakkında herhangi bir taahhütte bulunmaz. İçeriklerdeki muhtemel yanlışlıklar SATICI’nın sorumluluğunda değildir. ALICI bahsedilen bu yanlışlıkların ayıp niteliğinde olmadığını kabul eder.

5.4. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. ALICI satın aldığı İÇERİK hizmetini kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6.ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü/hizmeti teslim yükümlülüğünün sona ereceğini, erişimin engellenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Sözleşme konusu hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, internette yaşanan kesintiler, arızalar, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti,  güvenlik problemleri, genel elektrik kesintisi, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, doğal afet, yangın, sel, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşması, isyan, grev, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi SATICI’nın makul kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, SATICI yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, SATICI için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SATICI’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

5.8. ALICI; işbu Ön Bilgilendirme Form’unu yazılı teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürün/hizmet hakkında temel özellikler, ürünün/hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.9. Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı teslim ve/veya hizmetin devamlılığı yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.10. İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

  1. CAYMA HAKKI

06.03.2011 tarih ve 27866 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” madde 7 fıkra 4 d bendi gereğince iş bu sözleşme “Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler” ve f bendine göre “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler” sayılması sebebiyle ALICI’ya cayma hakkı tanınmadığından; bu kapsamda sözleşme konusu ürünün satın alındığı andan itibaren iptali ve iadesi söz konusu değildir. Ürüne ilişkin ALICI’nın Cayma Hakkı olmadığını taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. FATURA BİLGİLERİ

ALICI’nın SİTE üzerinden siparişi sırasında beyan ettiği bilgiler doğrultusunda düzenlenecektir. Elektronik Fatura olarak düzenlenen belgeler, ALICI’nın beyan ettiği mail adresine gönderilecektir.

 

  1. ŞİKAYET ve YARGI YOLLARI

8.1 ALICI’nın şikayet ve itirazları konusunda yargı yollarına gitmeden önce ilk olarak SATICI’ya başvurması zorunludur. SATICI ile ALICI arasında uyuşmazlığın uygun bir yolla çözülememesi durumunda taraflar yargı yollarına gidebilir. ALICI yargı yolu uyuşmazlığında haksız çıkması durumunda yargı giderlerini ödeyecektir.

8.2. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 SATICI :

ALICI :

TARİH :

 

İŞ BU ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNU OKUDUM ANLADIM KABUL EDİYORUM

CSN'den son haberleri alabileceğiniz email grubuna katıl.

Bizimle paylaşın

Firmanız, sektörünüz veya başarılarınız ile ilgili haberleri info@csnturkiye.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz.

© Copyright 2020 – MONA GRUP | Tüm hakları saklıdır

Hoşgeldiniz